Gdy wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzeniał się po kraju, zastanawialiśmy się, zapewne jak wielu prawników, czy sądy będą skłonne na podstawie art. 357[1] KC ingerować w stosunki zobowiązaniowe stron i w szczególności obniżać świadczenia wynikające z umów.

Dzisiaj obserwujemy pierwsze zwiastuny tego, że w orzecznictwie sądowym epidemia COVID-19 i jej skutki będą postrzegane jako „nadzwyczajna zmiana stosunków”, która może prowadzić do innego niż ustalony w umowach rozkładu ciężaru obowiązków stron.

Prawnicy BWHS pracowali w ostatnim czasie nad wnioskami o zabezpieczenie roszczeń o zmianę wysokości czynszów najmu za biura oraz sklepy wynajmowane przez klientów Kancelarii. W każdej z tych spraw, różniących się trochę stanem faktycznym oraz argumentami, które można było podnieść na zaistnienie przesłanek mających prowadzić do obniżenia czynszu najmu, kluczowe było przede wszystkim uzyskanie zabezpieczenia roszczenia – tak, aby skutek w postaci obniżenia czynszu nastąpił natychmiast, a nawet z mocą wsteczną wobec daty złożenia wniosków.

Dziś cieszymy się z pierwszych pozytywnych rozstrzygnięć – w tym tygodniu dostaliśmy postanowienie, w którym Sąd w całości uwzględnił wniosek przygotowany przez adw. Mirosławę Żytkowską-Kocik i r. pr. Katarzynę Zawadzińską-Kanadys o zabezpieczenia roszczenia o ukształtowanie na podstawie art. 357[1] KC stosunku najmu poprzez obniżenie – na czas trwania postępowania – czynszu najmu za biuro wynajmowane przez firmę, której pracownicy pracują głównie zdalnie. Z zainteresowaniem czekamy teraz na reakcję wynajmujących, licząc na to, że tego rodzaju postanowienia doprowadzą do zmiany ich często nieugiętych dotychczas stanowisk.

O sukcesie prawników BWHS w uzyskaniu obniżenia czynszu najmu dla klientów kancelarii na bazie tarczy antykryzysowej informuje także portal Rzeczpospolita.