Aktualnie procedowane są zmiany kodeksu pracy dotyczące m.in. wprowadzenia nowych zasad wykonywania pracy zdalnej.

Jak wynika z projektu, pracą zdalną jest praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 💻

Tematykę jednej z najbardziej wyczekiwanych regulacji na rynku pracy zgłębia Maciej Szwejda na łamach Rzeczpospolita.

Zapraszamy do lektury⬇
https://www.rp.pl/prawo-pracy/art36806121-wspolpraca-na-odleglosc-na-nowych-zasadach