Od 28 września 2023 r. obowiązuje większość znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania karnego.

Zmiany dotyczą m.in.:

  • subsydiarnego aktu oskarżenia,
  • procedury przedstawienia podejrzanemu zarzutów,
  • instytucji tymczasowego aresztowania, które będzie mogło odbyć się pod nieobecność nieprzytomnego lub odurzonego podejrzanego,
  • możliwości wprowadzenia zmian w składzie orzekającym,
  • „wyroku częściowego” – novum w procesie karnym.

📝 Tabelaryczne zestawienie wszystkich zmian procedury karnej przygotowały dla Państwa Ewa Szymańska oraz Katarzyna Gędek-Tyrcz z BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy – zachęcamy do analizy.

Kliknij, aby przeczytać dokument.