W październiku tego roku weszła w życie kolejna już nowelizacja Kodeksu karnego. Większość regulacji obowiązuje od 1.10.2023 r., kolejne przed nami – od 14.03.2024 r. i 1.01.2026 r.

Nowelizacja wprowadza regulacje ograniczające sędziowską swobodę orzeczniczą, wprowadzając wymóg obligatoryjnego stosowania określonych sankcji karnych.

Krytycy tej nowelizacji są zgodni: zmiany te wydają się być bardziej efektem populizmu penalnego, głównie z uwagi na brak racjonalnego uzasadnienia większości zmian.

Poniżej przedstawiamy opis istotniejszych zmian, szczególnie dotyczących przestępczości white-collar, które opracowała Ewa Szymańska i Katarzyna Gędek-Tyrcz z BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.

Zmiany te mogą mieć istotne konsekwencje dla przedsiębiorców i spółek, dlatego warto poświęcić chwilę na ich zgłębienie.

Kliknij, aby przeczytać dokument.