Więcej uprawnień dla turystów. Co gwarantuje nowa ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników?

Jak wskazuje Łukasz Wroński, radca prawny w BWHS, w związku z nałożonym na przedsiębiorców turystycznych obowiązkiem, przekazywania informacji podróżnym w sposób prosty, zrozumiały i czytelny, oraz nie wprowadzający w błąd, nowa regulacja przełoży się na konieczność dostosowania treści stosowanych wzorców umowy, prospektów, folderów reklamowych i pozostałej komunikacji marketingowej do zmienionego otoczenia prawnego. Dotyczyć to powinno zarówno czytelności dokumentów (np. wielkości czcionki), zrozumiałości treści przekazywanych informacji dla przeciętnego odbiorcy, jak również rzetelności w nieprzekazywaniu podróżnym informacji wprowadzjącyhc w błąd.

Cały wywiad jest dostępny na stronie DGP.

Plik do pobrania można znaleźć tutaj.