W sekcji private lawyer działu procesowego naszej Kancelarii zdarzają się także sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z natury rzeczy są to sprawy trudne i obciążające, wymagające sporego doświadczenia zawodowego i dużej dawki empatii.

Nasz Klient, z pomocą adw. Natalii Grzelak, wystąpił do sądu o ustalenie przy nim miejsca zamieszkania dziecka i ustalenie zakresu kontaktów małoletniego z mamą. Na początku postępowania dziecko miało niespełna trzy lata. Po blisko trzyletnim procesie uzyskaliśmy dla naszego Klienta oczekiwane rozstrzygnięcie. Sąd Okręgowy prawomocnie oddalił apelację matki dziecka, przez co potwierdził, że małoletni powinien stale zamieszkiwać z tatą i mieć zagwarantowane szerokie kontakty z mamą.

Z procesowego punktu widzenia w sprawie występował ciekawy aspekt dotyczący opieki naprzemiennej. Mama małoletniego utrzymywała, że taką opiekę można ustalić pomimo braku formalnej zgody stron. Sądy obu instancji nie podzieliły tego poglądu i w zasadzie w całości uwzględniły stanowisko naszego Klienta.

Warto dodać, że doradztwo w tego rodzaju sprawach to nie tylko reprezentacja w sądzie i przygotowywanie pism procesowych. To także bieżący kontakt z klientem, doradzanie w trudnych sytuacjach życiowych, opracowywanie i wdrażanie konsekwentnej strategii postępowania, również w życiu codziennym. Wszystko to z nadrzędnym celem: zachowania dobra dziecka, które jest w centrum sporu rodziców i w związku z tym podlega szczególnej ochronie. Taką motywacją kierują się również prawnicy BWHS.