Poradnik „Najnowsze zmiany w kodeksie spółek handlowych” dostępny jest od dziś dla prenumeratorów Rzeczpospolita oraz Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet.

Obowiązujące od 13 października zmiany k.s.h. dotyczą kluczowych obszarów funkcjonowania spółek. Obok wprowadzenia nowej regulacji grup spółek ustawodawca istotnie zmienił przepisy dotyczące nadzoru w spółkach kapitałowych.

BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy dzieli się wiedzą i doświadczeniem w praktycznym poradniku, który powstał przy współpracy z Rzeczpospolitą.

Jest to intensywny czas zarówno dla naszego zespołu korporacyjnego jak i klientów, których obsługujemy. Wdrażamy działania polegające m.in. na dostosowaniu treści dokumentacji korporacyjnej spółek oraz prowadzimy wewnętrze szkolenia odpowiadając na pytania m.in.:

  • jak wprowadzenie business judgment rule wpływa na odpowiedzialność członków organów?
  • jakie nowe uprawnienia uzyskały rady nadzorcze?
  • jak ustalić moment wygaśnięcia mandatu członka organu?
  • czy warto stworzyć grupę spółek?
  • jak wygląda procedura udzielania i wykonywania wiążących poleceń spółki dominującej?

Poradnik opracowali: Dariusz Bucior,prof. Andrzej Herbet, Katarzyna Gędek-Tyrcz, Maciej Szwejda MBA, Tomasz Zieliński, Weronika Herbet-Homenda, Mateusz Gawroński

W pracach nad poradnikiem brali udział także doktoranci z Katedry Prawa Handlowego KUL, Karol Moniczewski oraz Kacper R. Rydz.