Rozliczenie WSTO w procedurze VAT OSS – czym jest i jakich transakcji dotyczy? Temat ten przybliżają Bartosz Gotowała i Sylwia Antoniak z BWHS na łamach gazety Rzeczpospolita.

Nowe procedury związane z rozliczaniem sprzedaży wysyłkowej, wprowadzone od 1 lipca 2021 roku, w ramach tzw. unijnego pakietu VAT e-commerce, usprawniają rozliczenia podatku VAT przez podatników.

WSTO to nic innego jak wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość. W ramach procedury OSS (One Stop Shop) podatnicy mogą wykazać i rozliczyć VAT od całej sprzedaży WSTO w jednej deklaracji, składanej w państwie identyfikacji.

Podatek VAT jest nadal naliczany według zasad i stawek obowiązujących w krajach nabywców, ale jest płacony przez podatnika w kraju jego siedziby.

Więcej na ten temat można przeczytać pod linkiem

https://www.rp.pl/…/art37326561-jak-rozliczyc…