W dniu 28 czerwca 2014 r. Mecenas Andrzej Springer przeprowadził wraz ze Zbigniewem Maliszem wykład z zakresu Sprawy sporne w działalności deweloperskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu działalności deweloperskiej. Przedmiotem wykładu mec. Springera były spory z klientami, Prezesem UOKiK oraz wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych.