W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał Ringier Axel Springer Polska ponowną publikację na łamach Newsweeka oraz w serwisie Newsweek.pl przeprosin za naruszenie dóbr osobistych jednego z negatywnych bohaterów artykułu pt. “Arabski łącznik” autorstwa Grzegorza Indulskiego („Newsweek Polska” Nr 37/09 z 13.09.2009).

Wcześniejszym wyrokiem z dnia 13.04.2011 (sygn. XXIV C 1078/09), Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał wydawcy publikację oświadczenia dotyczącego czterech elementów naruszających dobre imię powoda, oddalając jednocześnie powództwo co do sugestii jakoby naruszył on tajemnicę przedsiębiorstwa – co miał się wyrażać w przekazaniu dokumentacji zewnętrznej kancelarii prawnej dla celów sporządzenia opinii prawnej. Wyrok ten utrzymany został przez Sąd Apelacyjny, w rezultacie czego wydawca opublikował oświadczenie w okrojonej wersji.

Na skutek wywiedzionej kasacji, Sąd Najwyższy zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania, wskazując iż sądy niższych instancji „błędnie uznał(y) że powierzenie adwokatowi kopii dokumentów handlowych w celu opracowania opinii prawnej, wspierającej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, stanowi przejaw naruszenia tajemnicy handlowej zarządzanej spółki. Pogląd ten nie uwzględnia podstawowej funkcji adwokatury i szczególnej pozycji adwokata, wykonującego zawód zaufania publicznego, określonych w ustawie Prawo o adwokaturze” (wyrok z 21.02.2013, I CSK 536/12).

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Sąd Apelacyjny wyrok w sprawie o sygn. I ACa 769/13 nakazał wydawcy ponowną publikację przeprosin, w analogicznej jak poprzednio formie, o treści dotyczącej pominiętego uprzednio elementu. Sąd Apelacyjny nie podzielił argumentacji wydawcy, iż będzie to prowadzić do jego pokrzywdzenia – wskazując, iż w niniejszej sprawie koniecznym jest przede wszystkim zadośćuczynienie naruszonemu interesowi pokrzywdzonego. Wyrok jest prawomocny.

Powoda reprezentował w postępowaniach wszystkich instancji radca prawny Andrzej Springer, przy wsparciu dr Dariusza Buciora.