W precedensowym wyroku z dnia 14.03.2019 r. w sprawie z odwołania BWHS od decyzji Prezesa UOKiK (sygn. akt XVII AmA 64/16), SOKIK uchylił nałożoną na przedsiębiorcę karę pieniężną, jednocześnie po raz pierwszy wypowiadając się szerzej na temat tzw. przysporzenia konsumenckiego.

Sąd zasadniczo uznał taki instrument za prawnie dopuszczalny, jednak w przypadku zakwestionowania skuteczności podwyżki ceny usługi połączonej z otrzymaniem przez konsumentów ekwiwalentu w postaci ulepszonej usługi, orzekł, że jego zastosowanie wobec przedsiębiorcy byłoby nieadekwatne.

Podobnie jak w innej prowadzonej przez nas sprawie (akt III SK 64/15), Sąd zwrócił również uwagę, że działanie naszego Klienta było oparte na dobrej wierze, należytej staranności oraz znajdowało uzasadnienie w dotychczasowej akceptacji przedmiotowej praktyki przez Prezesa UOKiK.

Klienta reprezentował Andrzej Springer, radca prawny i wspólnik w BWHS ze wsparciem: dr. Dariusza Buciora – wspólnika, Anny Pietrzak – radcy prawnego i Weroniki Herbet – prawnika.