Czy sądy powstrzymają Prezesa UOKiK? – o tzw. rekompensacie publicznej w orzecznictwie sądów powszechnych w najnowszym numerze Monitora Prawniczego Wydawnictwo C.H.Beck piszą Andrzej Springer i Dagmara Gut.

  • tzw. rekompensata publiczna to instytucja wykreowana przez Prezesa UOKiK, polegająca na nakładaniu na przedsiębiorcę obowiązku zwrotu konsumentom określonych kwot pieniężnych
  • przez blisko dekadę jej funkcjonowania w praktyce orzeczniczej organu zyskała zdecydowanie więcej przeciwników niż zwolenników
  • problemów zgłaszanych przez przedstawicieli doktryny przez lata nie dostrzegano w orzecznictwie
  • w ostatnim czasie sytuacja ta zaczęła się jednak zmieniać i pojawiło się więcej wyroków sądów obu instancji uchylających rozstrzygnięcia jej dotyczące
  • jakie kontrowersje wokół tzw. rekompensaty publicznej dostrzegają sądy? Czy sprawą zajmie się Sąd Najwyższy?

O tym wszystkim w poniższej publikacji. Zachęcamy do lektury!
Kliknij, aby przeczytać.