Już dziś odbywa się Konferencja „Umowa o roboty budowlane w praktyce sądów powszechnych i arbitrażowych” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Koło Naukowe Mediacji, Negocjacji i Arbitrażu.

Jest nam miło poinformować, że prof. UW, dr hab. Mateusz Pilich wystąpi w charakterze moderatora panelu zagadnienia materialnoprawne,

w którym poruszone zostaną tematy:

  • kary umownej jako środka zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania – uwagi na tle orzecznictwa,
  • ustawowego a umownego odstąpienie od umowy,
  • waloryzacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału – Aula Starej Biblioteki Uniwersyteckiej UW