Od 28 września 2023 r. obniżono opłatę od wniosków o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa majątkowe, czyli m.in. w sprawach o zapłatę (art. 23a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

  • Wprowadzono opłatę stałą w wysokości 120 zł w sprawach o wartości przedmiotu sporu do 20 000 zł.
  •  W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 zł, opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 300 zł.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 121 pkt 6 Kodeksu cywilnego obecnie złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej zawiesza bieg terminu przedawnienia roszczeń objętych wnioskiem, który upływa standardowo z końcem każdego roku.

Oznacza to, że przez czas trwania postępowania wywołanego wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej bieg terminu przedawnienia będzie wstrzymany.

Doświadczenie pokazuje, że postępowanie wywołane wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej może trwać od 3 miesięcy nawet do kilku lat.

Wniosek?

Połączenie czasu trwania postępowań wywołanych zawezwaniem do próby ugodowej z niską stałą opłatą na poziomie maksymalnie 300 zł, może zachęcać do przedłużenia terminu dochodzenia roszczeń lub prowadzenia negocjacji z kontrahentem w sprawach o prawa majątkowe, takie jak sprawy o zapłatę.

W sprawach o prawa niemajątkowe opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej pozostała na dotychczasowym poziomie i wynosi 20 % opłaty od pozwu (opłata od pozwu w sprawach o wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia do 20 000 zł jest opłatą stałą zgodnie z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach o wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia powyżej 20 000 zł wynosi 5 % tej wartości – maksymalnie 200 000 zł).