Szanowni Państwo,

Kurator Obligatariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji („EUCO”) informuje, że Zarządca masy sanacyjnej EUCO zakończył liczenie głosów oddanych w ramach głosowania nad propozycjami układowymi.

  • ogółem układ poparło 1572 wierzycieli, których siła głosu jest równa kwocie: 68 693 457,61 PLN, co stanowi ponad 98% sumy wierzytelności głosujących wierzycieli.
  • za układem opowiedzieli się zarówno kluczowi wierzyciele finansowi, w tym Kuratora Obligatariuszy, jak i zdecydowana większość Klientów EUCO.

Kolejnym krokiem związanym z postępowaniem restrukturyzacyjnym EUCO będzie zatwierdzenie układu prze Sąd. Aktualnie Zarządca formułuje stosowny wniosek do Sądu. Zatwierdzając układ Sąd rozpoznaje również zastrzeżenia wierzycieli tych, którzy głosowali przeciwko układowi i złożyli pisemne zastrzeżenie. Według wiedzy Kuratora co najmniej jeden wierzyciel złożył takie zastrzeżenia.

Jeżeli układ narusza prawo albo jest oczywiste, że nie będzie on wykonywany Sąd odmówi jego zatwierdzenia. Sąd może również nie zatwierdzić układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli i złożyli oni zastrzeżenia.

Zatwierdzenie układu odbywa się na rozprawie. Decyzja sądu zapada w formie zaskarżalnego postanowienia. Postanowienie o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia układu obwieszczone zostanie w części publicznej Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Tablica Obwieszczeń).