Szanowni Państwo,

Kurator Obligatariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji (EUCO), niniejszym zawiadamia, że:

  • Zarządca masy sanacyjnej EUCO – spółka Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w dniu 1 lutego 2023 r. złożył Sędziemu – komisarzowi plan restrukturyzacyjny.
  • Sędzia – komisarz postanowieniem z dnia 23 lutego 2023 r. (sygn. akt LE1L/GRs/1/2022) zatwierdził złożony przez Zarządcę plan restrukturyzacyjny.

Plan restrukturyzacyjny jest dostępny dla uczestników postępowania sanacyjnego
w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Główne założenia zatwierdzonego planu restrukturyzacyjnego zostały opisane w Załączniku do Raportu bieżącego nr 8/2023 „Europejskiego Centrum Odszkodowań” S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Legnicy pod adresem https://euco.pl/wp-content/uploads/2023/03/EUCO_Glowne_Zalozenia_planu_restrukturyzacyjnego.pdf

W skrócie, przedstawiony plan restrukturyzacyjny przewiduje wdrożenie następujących środków restrukturyzacyjnych wobec EUCO:

  • rozwój sieci agentów i zwiększenie liczby procedowanych spraw;
  • zmiana wizerunku Spółki, eksponowanie przewag konkurencyjnych i zmiany modelu rozliczeń z Klientami poprzez realizację zasady, że towarzystwo ubezpieczeniowe będzie wypłacało wprost do Klienta odszkodowanie w części pomniejszonej o umówione wynagrodzenie Spółki, a do Spółki wpływać będzie tylko umówione wynagrodzenie;
  • rozwój działalności przez współpracę ze spółką w 100% zależną Anos sp. z o.o. w oparciu o umowę polegającą na przekazywaniu większości wynagrodzenia prowizyjnego netto do EuCO (po odliczeniu kosztów i prowizji agentów);
  • odstąpienie od finansowania dłużnego spółek zależnych i skoncentrowanie przepływów pieniężnych w Spółce;
  • rozłożenie na raty części zobowiązań (w układzie) oraz – jeżeli okaże się to niezbędne – ich częściowa redukcja w drodze układu.

W przypadku pytań Obligatariuszy dotyczących planu restrukturyzacyjnego prosimy o bezpośredni kontakt z Kuratorem pod adresem: krz@bwhs.pl.