Kancelaria BWHS z sukcesem reprezentowała Klienta przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie dotyczącej opodatkowania CIT podziału spółki kapitałowej. Udało nam się przekonać sąd, że Klient nie musi płacić podatku w przypadku podziału swojej spółki.

Sprawa dotyczyła kontrowersyjnych przepisów o podatkach dochodowych obowiązujących od 2022 r. Przepisy te – w dużym uproszczeniu – nakazują opodatkowanie każdego drugiego lub kolejnego połączenia lub podziału spółek kapitałowych (tj. połączenia lub podziału spółek, które już kiedyś uczestniczyły w takich działaniach restrukturyzacyjnych lub w tzw. „wymianach udziałów”).

I choć dosłowne brzmienie polskich przepisów – na które chętnie powołują się organy podatkowe – pozwala na taką właśnie ich niekorzystną profiskalną wykładnię, to jednak jest ono niezgodne z prawem europejskim.

Jeden z naszych Klientów zamierzał dokonać podziału spółki, której udziały nabył przed laty w wyniku wymiany udziałów. W świetle przepisów taki podział byłby więc drugą restrukturyzacją, którą należy opodatkować. Interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora KIS na nasz wniosek była niekorzystna, ale ostatecznie udało nam się przekonać wojewódzki sąd administracyjny, że przepisy polskiej ustawy CIT są w tym zakresie niezgodne z prawem unijnym. W konsekwencji podział spółki powinien w tej sytuacji pozostać neutralny podatkowo.

Wydany wyrok jest jednym z pierwszych w Polsce, podważających dosłowne interpretowanie i stosowanie przepisów o podziałach i połączeniach spółek.
Orzeczenie niesie za sobą doniosłe zmiany w kontekście rozumienia i prawidłowej interpretacji przepisów CIT. Jednak najważniejsze, że podatnicy mogą w ten sposób zaoszczędzić kapitał i przeznaczyć go np. na inwestycje.

Naszego klienta przed WSA reprezentował mec. Daniel Baś, przy wsparciu naszych doradców podatkowych Juliusza Wojciechowskiego i Tomasza Zielińskiego.