Z jakiej metodologii korzystają związki zawodowe, aby potwierdzać swoją liczebność, jakie kryteria brane są pod uwagę przez Sąd Okręgowy w Warszawie przy weryfikacji ich reprezentatywności? Czy obecne przepisy wystarczająco regulują tę materię? Jakie są potencjalne skutki dla pracodawców i pracowników?

Zapraszamy do lektury i zapoznania się z komentarzem Paulina Sulgostowskiej z praktyki prawa pracy dla portalu prawo.pl.👇

https://lnkd.in/gT3kSs3t