⚖Czeka nas głęboka reforma prawa autorskiego. Z 3-letnim opóźnieniem Polska wdraża dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym oraz SATCAB II. Ministerstwo Kultury nie ogranicza się jednak w proponowanych zmianach do treści obu dyrektyw.

Michał Starczewski z BWHS w komentarzu dla Prawo.pl wskazuje na brak spójnej koncepcji reformy oraz brak szerszej dyskusji uwzględniającej wszystkich zainteresowanych: “Reaktywne działania pozwalają na punktowe interwencje, będące odpowiedziami na postulaty wybranych, najbardziej aktywnych grup”.

Obok najgorętszych tematów, takich jak wykorzystywanie polskich utworów do trenowania modeli sztucznej inteligencji oraz prawa polskich twórców do tantiem od serwisów streamingowych takich jak Netflix, w projekcie zaszyta jest radykalna zmiana zasady funkcjonowania dozwolonego użytku do celów dydaktycznych i naukowych przez instytucje oświatowe i badawcze.

Zgodnie z projektem, art. 27 PrAut będzie uprawniał do korzystania jedynie z 20% objętości utworów (obecnie nie ma sztywnego limitu, a dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu). Niezależnie od kontrowersyjnej zasady, zmieniony przepis został zredagowany w taki sposób, że będzie stanowić źródło sporów.

Artykuł dostępny pod linkiem👇
https://lnkd.in/dyanKhMe