Prace nad projektem nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw toczą się od ponad roku, ale w ostatnim tygodniu zdecydowanie przyspieszyły 10 kwietnia Rządowe Centrum Legislacji opublikowało druga wersję projektu, a w poniedziałek wieczorem jednak trzecią wersję. W ostatniej wersji projektodawca wycofał się całkowicie z pierwotnej koncepcji prejudykatu – nie ma już mowy o wiążącej mocy decyzji Prezesa UOKiK,
a o traktowaniu jej jako dowodu.

Zmiana ta jest zgodna z uwagami zgłaszanymi w ramach konsultacji projektu oraz z wątpliwościami wskazywanymi przez mec. Katarzynę Racką wobec treści projektowanego art. 6a ustawy.

Pełna treść artykułu👇

Kliknij, aby przeczytać.