1. ZMIANY W USTAWIE O CIT I USTAWIE O PIT

Nowe zasady dotyczące poboru podatku u źródła

Zmiana zasad zaliczania do KUP kosztów związanych z samochodami osobowymi

Nowe zasady ujmowania w KUP kosztów finansowania dłużnego

2. PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O VAT

Planowany obowiązkowy split payment

Pełną wersję Newslettera można znaleźć tutaj.