W tym roku Narodowe Święto Niepodległości przypada na sobotę. Wobec tego, zgodnie z kodeksem pracy, wymiar czasu pracy pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o 8 godzin. W potocznym rozumieniu tego przepisu przyjmuje się, że pracodawca powinien udzielić pracownikowi „dnia wolnego” w zamian za takie święto jeszcze w listopadzie.

Warto jednak pamiętać, że:

  • obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin nie zawsze jest jednoznaczne z udzieleniem pracownikowi pełnego dnia wolnego – dotyczy to tylko tych pracowników, którzy są zatrudnieni w podstawowym czasie pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo/8 godzin dziennie) i zasadniczo: od poniedziałku do piątku;
  • pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze etatu odbierze tylko proporcjonalną liczbę godzin w zamian za święto;
  • pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym czasie pracy (gdy dobowy wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin) należy oddać 8 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym – będzie on mógł w dane dni wyjść wcześniej z pracy, lub przyjść do niej później;
  • jeżeli pracownik nie otrzyma wolnego w zamian za święto, jego praca (ponad obniżony dzięki świętu wymiar czasu pracy) będzie pracą w godzinach nadliczbowych;
  • o zasadniczo pracodawca wyznacza czas wolny w zamian za święto – nie ma jednak przeszkód, by uzgodnić konkretny dzień z pracownikiem lub ustalić, że przez kilka dni będzie mógł wychodzić wcześniej, lub przychodzić później;
  • jeżeli wyznaczone przez pracodawcę wolne w zamian za święto przypada na okres zwolnienia lekarskiego pracownika – wówczas pracownikowi nie trzeba udzielać dodatkowego czasu wolnego. Poza tym przypadkiem, pracownik, który był na zwolnieniu lekarskim 11 listopada, będzie mógł odebrać czas wolny;
  • przypadku, gdy pracownik w dniu 11 listopada miał przebywać na urlopie, będzie mógł odebrać dzień wolny w zamian za święto w innym dniu w danym cyklu rozliczeniowym – a jeden dzień urlopu zachowa.