Urząd poinformował o dwóch kolejnych przeszukaniach przeprowadzonych w siedzibach przedsiębiorców. Jedno w związku z sygnałem wskazującym, że pomiędzy polskimi spółkami należącymi do Dell Technologies i ich dystrybutorami  doszło do niedozwolonego podziału rynku – firmy i instytucje państwowe, które chciały kupić sprzęt informatyczny mogły być przypisane poszczególnym sprzedawcom. Takie działanie może negatywnie wpływać na rynek, bo w praktyce wyłącza element rywalizacji o klientów, a tym samym prowadzi do podwyższenia cen produktów i usług objętych porozumieniem, często powodując również gorszą jakość obsługi serwisowej.

UOKiK przeszukał także siedzibę Fellowes Polska, dystrybutora sprzętu biurowego, w związku z podejrzeniem, że ustala ze swoimi kontrahentami ceny odsprzedaży tego sprzętu.

Podobne działanie UOKIK zakwestionował wobec producenta suplementów diety – Solgar Polska, stawiając zarzuty spółce i dwóm menedżerom, dotyczące narzucania sprzedawcom detalicznym cen po jakich mają sprzedawać ww. produkty.

Prawo konkurencji zakazuje ustalania między przedsiębiorcami minimalnych lub sztywnych cen odsprzedaży.  Dopuszczalne jest rekomendowanie poziomu takich cen, jednak niestosowanie się do nich nie może być w żaden sposób sankcjonowane, np. poprzez blokowanie lub ograniczanie dostaw, czy odbieranie rabatów.

Porozumienia ograniczające konkurencję, w tym zmowy cenowe i podziały rynku konsekwentnie zwalcza również Komisja Europejska, która po ostatnich decyzjach nakładających kary na producentów sprzętu elektronicznego (Asus, Denon&Marantz, Philips i Pioneer), marki odzieżowej (Guess), czy Nike, prowadzi kolejne postępowania przeciwko producentom i dystrybutorom gier video oraz przeciwko firmom działającym na rynku systemów rezerwacji dla biur podróży. Komisja przeprowadza  również przeszukania u przedsiębiorców – w maju była w firmach działających na rynku spożywczym we Francji.

Za udział w porozumieniu sprzecznym z prawem konkurencji, spółce grozi do 10% obrotu, a jej menedżerom do 2 mln zł.

Plik PDF do pobrania tutaj.