W ostatnim czasie informowaliśmy o wygranej zespołu BWHS w sprawie, która toczyła się przed Sądem Najwyższym pod sygn. II CSKP 362/22.

W wyroku z dnia 18.05.2022 r. Sąd odrzucił koncepcję „dzielenia” umowy kredytu pod kątem jej celu/statusu stron. Jeśli cel umowy jest biznesowy w jakiejkolwiek części, to umowę potraktować należy jako niekonsumencką w całości. Nie zmienia tego fakt, że jedną ze stron umowy jest małżonek-konsument, który pozostaje we wspólności ustawowej z przedsiębiorcą – uznał Sąd Najwyższy.

Powyższa tematyka została omówiona na łamach Rzeczpospolita przez Andrzeja Springer, radcę prawnego, wspólnika w Kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy oraz Katarzyna Zawadzińska-Kanadys, radcę prawnego w BWHS, którzy reprezentowali klienta w wygranej sprawie.

Link do artykułu https://www.rp.pl/…/art37013021-ograniczony-status…

Zapraszamy!