Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację sporządzoną przez prawników BWHS w sprawie dotyczącej odmowy opublikowania sprostowania nierzetelnego i krzywdzącego dla naszego Klienta artykułu w „Fakt Gazecie Codziennej”.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że Redaktor Naczelny „Faktu” niesłusznie pozostawił dwukrotne wezwanie do opublikowania sprostowania bez odpowiedzi (zarówno dokonane osobiście jak i przez pełnomocnika). Wezwanie takie może bowiem zostać skutecznie złożone także przez pełnomocnika, a Redaktor Naczelny nie może uzasadniać swojej bezczynności niepodaniem przez wnioskodawcę adresu korespondencyjnego, gdyż adres mailowy jest w istocie takim adresem.

Sąd Apelacyjny wskazał także, że nie miał racji pozwany jakoby wezwanie do opublikowania sprostowania było nieskuteczne z uwagi na skierowanie go przez powoda do Redaktora Naczelnego „Fakt” wskazanego z imienia i nazwiska, bez jednoczesnego dodania w nazwie „Gazeta Codzienna”, gdyż samo sprostowanie, które odnosiło się do konkretnego artykułu, nie pozostawiało wątpliwości, o jaki tytuł prasowy chodzi.

Pełną wersję Newslettera można znaleźć tutaj.