Jesteśmy dumni i pełni entuzjazmu, że możemy powitać w BWHS wybitnego eksperta, profesora UW dr. hab. Mateusza Pilicha.

Specjalista prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa edukacyjnego.

 

Kariera Zawodowa:

Od 2005 roku Profesor był związany z Izbą Cywilną Sądu Najwyższego. Najpierw asystent sędziego, a następnie przez ponad 14 lat Członek Biura Studiów i Analiz SN. Odpowiedzialny m.in. za przygotowanie wniosków o podjęcie uchwał SN w składach powiększonych oraz analizy na potrzeby bieżącej działalności orzeczniczej w sprawach precedensowych.

 

Współpracował ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną. Adwokat.

Doświadczenie Akademickie:

Adiunkt, a obecnie profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego. Wykładał prawo Unii Europejskiej, a następnie prawo prywatne międzynarodowe.

Publikacje:

Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego procesowego i materialnego oraz prawa porównawczego, licznych ekspertyz zleconych przez sądy i organy administracji publicznej w sprawach o istotnym znaczeniu dla rozstrzyganych spraw cywilnych i administracyjnych.

Autor lub współautor komentarzy: do ustawy – Prawo oświatowe (redaktor naukowy i współautor, ostatnie wyd. 3 Wolters Kluwer 2022), ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (red. J. Poczobut, Wolters Kluwer 2017), rozporządzeń PE i Rady nr 593/2008 Rzym I i nr 1215/2012 (red. K. Osajda, wyd. 1 C.H.Beck 2019), Kodeksu cywilnego, (red. J. Gudowski, Wolters Kluwer 2021) oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (redaktor naukowy i główny współautor, wyd. 1 Wolters Kluwer 2022).

Witamy na pokładzie! 🙂