Na łamach kwartalnika „Glosa” Weronika Herbet-Homenda podjęła się polemiki ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, w sprawie I NSKP 16/21, co do skutków uchylenia decyzji antymonopolowej ze względu na naruszenia proceduralne w toku postępowania administracyjnego.

W świetle obowiązujących przepisów nie jest jasne, czy postępowanie antymonopolowe może być kontynuowane po prawomocnym uchyleniu przez sąd, wydanego w jego ramach merytorycznego rozstrzygnięcia.

Z etycznego punktu widzenia naprawienie błędów proceduralnych przez organ antymonopolowy powinno być dopuszczalne. Potrzebujemy jednak głębszej analizy i prawdopodobnie zmian w prawie, zwłaszcza w zakresie przedawnienia karalności zachowań naruszających prawo konkurencji.

Bez tego, decyzje Prezesa UOKiK zatwierdzone przez Sąd Najwyższy wydają się być nie do pogodzenia z zasadą pewności prawa i szeregiem zasad postępowania administracyjnego – dodaje Weronika Herbet-Homenda.

Glosa dostępna pod linkiem ⬇
Kliknij, aby przeczytać.