W czerwcu 2018 r. zespół prawników BWHS: wspólnik mec. Mirosława Żytkowska-Kocik oraz starszy prawnik mec. Maciej Wałejko wygrali proces pomiędzy dwoma spółkami IT, którego przedmiotem było wynagrodzenie za wykonanie programu do windykacji należności dla jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych.

Szczególnie interesującymi aspektami prawnymi sprawy były kwestie dotyczące umowy na stworzenie przyszłego utworu w rozumieniu Art.1 ust. 1 Prawa autorskiego, oceny ważności i skutków umowy o dzieło i umowy z zakresu prawa autorskiego dokonanych uno actu oraz możliwości konwersji nieważnej z powodu braku formy czynności przeniesienia praw autorskich w ważną czynność zastępczą w postaci umowy o udzielenie licencji niewyłącznej.