W 2024 roku szczegóły dotyczące kalkulacji podatku od przerzuconych dochodów za 2023 rok uległy modyfikacjom, ale wciąż budzą wiele wątpliwości.

O warunkach, których spełnienie pozwala na brak konieczności rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów oraz wyjaśnieniach organów skarbowych w tym zakresie, więcej Sylwia Antoniak i Bartosz Gotowała z praktyki podatkowej, w artykule, który ukazał się na łamach Rzeczpospolita.👇

https://lnkd.in/diD8ynzE