Z satysfakcją informujemy, że 2 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził w I instancji na rzecz naszego klienta Magna Polonia S.A. od Emitel S.A. kwotę 163.7 mln zł wraz z odsetkami, to jest łącznie ponad 263 miliony złotych. Magna Polonia poinformowała o wyroku w raporcie bieżącym z 9 lipca 2021 r. Wydany wyrok nie jest prawomocny.

To precedensowa sprawa z zakresu private enforcement, dotycząca zapłaty odszkodowania lub wydania bezprawnie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia umowy o zachowaniu poufności oraz naruszenia zasad uczciwej konkurencji przy transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa oraz zawarcia kontraktu na obsługę techniczną multipleksu MUX4. Według naszej wiedzy, jest to największa kwota zasądzona przez sąd powszechny w tego rodzaju sprawie w Polsce.

Warto odnotować, że jest to „stand-alone case” – a więc nie była poprzedzona decyzją Prezesa UOKIK, a ponadto została wszczęta jeszcze przed wejściem w życie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Sprawę prowadzili bezpośrednio wspólnicy BWHS: radca prawny Andrzej Springer, adwokat Mirosław Skrycki oraz adwokat Mirosława Żytkowska, ze wsparciem pozostałych członków zespołu BWHS.

Publikacje medialne na temat sprawy Magna Polonia S.A. – Emitel S.A. i wydanego wyroku:

https://ceelegalmatters.com/poland/17464-bwhs-represents-magna-polonia-in-competition-dispute

https://www.prawo.pl/biznes/naruszenie-regul-konkurencji-cwierc-miliarda-zlotych,509426.html

https://legalbusiness.pl/ponad-250-mln-zl-za-ujawnienie-poufnych-informacji-prawnicy-bwhs-doradzaja-w-sporze-magna-polonia-z-emitelem/