Zmiany w wytycznych dotyczących ważności badań pracowników po zniesieniu stanu zagrożenia epidemii COVID-19 w Polsce.

Co warto wiedzieć?

📅 29 grudnia 2023 r. upływa termin przedłużonej ważności wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Do tego czasu pracodawcy powinni zapewnić pracownikom możliwość wykonania odpowiednich badań.

Wynika to z tego, że:

  • 1 lipca 2023 roku zniesiono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego,
  • przepisy ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. w Polsce stanowiły, że orzeczenia lekarskie, które straciłyby ważność w okresie pandemii lub zagrożenia epidemicznego, stracą ważność po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

W praktyce powstała wątpliwość, czy ten termin dotyczy ważności orzeczeń lekarskich, których termin upłynął po 1 lipca 2023 r.

Wątpliwości wyjaśniły wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społeczne, wydane na skutek pytania Państwowej Inspekcji pracy. Ministerstwo potwierdziło, że 180-dniowy okres „przedłużenia ważności” badań obejmuje również orzeczenia, których ważność wygasła po 1 lipca 2023 r.

Poparciem takiego stanowiska był argument o… kolejkach do poradni medycyny pracy. Interpretacja ta, choć korzystna dla pracowników i pracodawców, stawia pytania o bezpieczeństwo i higienę pracy – zwłaszcza w sytuacji, gdy okaże się, że pracę wykonywała osoba niezdolna na pracy na danym stanowisku, mimo że formalnie – wskutek przedłużenia ważności badań – wszystko odbywało się lege artis.

Pracodawca może zatem na razie dopuścić pracowników do wykonywania ich obowiązków, ale musi pamiętać o:

  • obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich do 28 grudnia 2023 r.,
  • zaplanowaniu tych badań z odpowiednim wyprzedzeniem.

Gdy pracownik nie będzie mógł przystąpić do pracy z powodu braku badań, opóźnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (brak skierowania na badania z odpowiednim wyprzedzeniem), należeć mu się będzie wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy.