Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 14 kwietnia 2022 r. wstrzymał częściowo skuteczność własnego wyroku oraz wyroku SOKIK w sprawie decyzji Prezesa UOKiK, nakładającej na naszego Klienta obowiązek dokonania tzw. rekompensaty publicznej. Sąd podzielił naszą argumentację, zgodnie z którą wykonanie wyroku w sprawach orzekających rekompensatę publiczną zasadniczo prowadzić musi do nieodwracalnych skutków. W rezultacie Sąd uwzględnił w całości nasz wniosek, wstrzymując skuteczność wyroków w zakresie dokonania rekompensaty publicznej do czasu zakończenia postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym.  Wniosek o wstrzymanie skuteczności wyroku przygotowany został przez radcę prawnego Andrzeja Springera – wspólnika Kancelarii BWHS, ze wsparciem mec. Kamila Musiała oraz Weroniki Herbet-Homenda.