SA w Lublinie prawomocnie oddalił roszczenia wspólnika o spłatę 7 mln PLN udziału kapitałowego w sp.j. Pozwanemu  przyznano zwrot kosztów zastępstwa w maksymalnej wysokości, uznając iż pisma BWHS w tej sprawie były w pełni profesjonalne i wydanie przyczyniły się do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy. Proces miał dramatyczny przebieg, a jego wynik przesądziła ostatecznie trzecia z kolei opinia biegłego sądowego, wywołana przed Sądem Apelacyjnym. Zwycięską stronę procesu zastępował mec. Andrzej Springer, wspierany merytorycznie przez dr Dariusza Buciora.

Oś sporu w tej sprawie koncentrowała się wokół właściwej metody wyceny udziału kapitałowego wspólnika wyłączonego ze spółki jawnej na gruncie art. 65 KSH. Pierwsza z przeprowadzonych w sprawie opinii sporządzona została metodą DCF. Uwzględniając argumentację BWHS oraz przedłożne przez Kancelarię prywatne opinie współpracujących z nią biegłych, Sąd Okręgowy, a następnie Sąd Apelacyjny dopuściły kolejne opinie biegłych sądowych, które potwierdziły tezy stawiane przez pozwanego – to jest że właściwą w tej sprawie metodą wyceny jest metoda majątkowa, a w spółce stron brak było zbywalnych, podlegających wycenie składników niematerialnych w postaci renomy, klienteli czy lokalizacji.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie wydany został w dniu 5.11.2013 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 446/12 i jest prawomocny (ze strony powodowej do Sądu wpłynęła zapowiedź skargi kasacyjnej).