Dziękujemy uczestnikom panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy w ramach Forum Dyskusyjne Praktyków Prawa Konkurencji i Prawa Konsumenckiego

  • prof. dr hab. SSN Tomaszowi Szanciło,
  • dr Wojciechowi Bańczykowi,
  • Michałowi Strzeleckiemu,
  • Damianowi Olko,
  • Annie Cudnej-Wagner,
  • Katarzynie Rackiej

oraz wszystkim słuchaczom, którzy zabrali głos w dyskusji i podzielili się swoimi cennymi refleksjami.

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie będzie dopiero początkiem dalszej, owocnej dyskusji oraz współpracy różnych środowisk na rzecz przyjaznego – zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom – otoczenia prawnego klauzul zmiany cen w obrocie konsumenckim.