12 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok w wielowątkowej sprawie pokrzywdzonego Klienta BWHS, kończąc tym samym wieloletnie postępowanie w zakresie skazania sprawcy uczynku opisanego w art. 300 par. 2 kodeksu karnego. Artykuł ten penalizuje udaremnienie egzekucji na szkodę wierzyciela przez usunięcie, ukrycie, zbycie, obciążenie albo uszkodzenie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego.

Co istotne, skazując sprawcę na rok i 6 miesięcy pozbawiania wolności w zawieszeniu na 3 lata, Sąd orzekł także – w charakterze środka probacyjnego  – obowiązek wykonania wyroku cywilnego w zakresie należności głównej zasądzonej na rzecz Klienta BWHS. Sprawca ma na to rok od wydania prawomocnego wyroku.

W trakcie rozprawy Sąd odniósł się do przygotowanej przez mec. Katarzynę Gędek-Tyrcz odpowiedzi na apelację. Sąd uznał, że „zgadza się z każdym zdaniem odpowiedzi na apelację”, która wyczerpująco, celnie i adekwatnie do potrzeb wypunktowała wszystkie aspekty tej skomplikowanej sprawy.

Nie na co dzień w trakcie rozpraw sądowych padają takie stwierdzenia – tym większe gratulacje dla mec. Katarzyny Gędek-Tyrcz i prowadzącego sprawę mec. Mirosława Skryckiego!