Prezes UOKiK po raz pierwszy wydał decyzję tymczasową w sprawach ochrony konsumentów.

Sprawa dotyczy praktyk przedsiębiorcy Obligacje Społeczne P.S.A. polegających na posługiwaniu się takimi pojęciami jak „obligacje”, „obligacje społeczne”, „seria”, „emisja”, „emitent”, na potrzeby prezentowania oferty, w ramach której konsumenci mieli udzielać spółce pożyczek w wysokości od 10 lub 100 tys. zł, oprocentowanych – w zależności m.in. od długości trwania umowy – od 6 do 12 procent.

Zdaniem Prezesa zostało uprawdopodobnione, że przedsiębiorca dopuszcza się zarzucanych mu praktyk, co w konsekwencji może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla zbiorowych interesów konsumentów. Informacje publikowane na stronie internetowej i mediach społecznościowych przedsiębiorcy zostały na mocy decyzji tymczasowej czasowo usunięte.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem, który przygotowała Weronika Herbet-Homenda z BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, artykuł ukazał się na stronach prawo.pl

https://www.prawo.pl/…/oferta-niebezpieczna-dla…