Konferencja odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Kampusie Wóycickiego UKSW w Warszawie (budynek 21, Aula Schumana).

Program wydarzenia:

Sesja I: Podstawy doktrynalne sądowej kontroli konstytucyjności prawa

Sesja II: Zasada domniemania konstytucyjności prawa i jej znaczenie

Sesja III: Jak dalece można rozproszyć kontrolę konstytucyjności prawa w modelu scentralizowanym?

Wykład podsumowujący.

Wśród prelegentów znajdą się m.in.: prof. dr hab. M. Kruk-Jarosz (Uniwersytet Łazarskiego), prof. dr hab. A. Dziadzio (Uniwersytet Jagielloński), dr B. Lewandowski (Uniwersytet Warszawski), dr hab. P. Mikuli (Uniwersytet Jagielloński), W. Hermeliński (sędzia TK w stanie spoczynku), dr M. Laskowska, dr hab. M. Florczak-Wątor (Uniwersytet Jagielloński), dr M. Dąbrowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. S. Wronkowska-Jaśkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), K. Gonera (sędzia SN), dr hab. L. Bosek (Uniwersytet Warszawski, Prezes Prokuratorii Generalnej RP), prof. dr hab. P. Kardas (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. M. Granat (UKSW).

Więcej informacji na stronie UKSW: www.constlaw.uksw.edu.pl/pl/ii-okragly-stol

Plik do pobrania można znaleźć tutaj.