Miło nam poinformować o kolejnym korzystnym rozstrzygnięciu dla naszego Klienta Magna Polonia S.A. w sporach z Emitel S.A.

Niedawno informowaliśmy o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 lipca 2021 r., w którym Sąd zasądził od Emitel na rzecz Magna Polonia kwotę ponad ćwierć miliarda złotych (patrz: Wygrana Magna Polonia w sporze z Emitel).  Ta „duża” sprawa Emitel jest obecnie przedmiotem postępowania w II instancji.

Równolegle w drugą stronę toczyła się wytoczona później „mała” sprawa, w której Emitel domagał się od Magna Polonia zapłaty 2,1 mln zł tytułem kar umownych – twierdząc, że… to Magna Polonia naruszyła obowiązek zachowania poufności przy tej samej transakcji. Wszczynając „małą” sprawę, Emitel próbował de facto zrzucić z siebie odpowiedzialność i uzyskać korzystny prejudykat na potrzeby „dużej” sprawy wytoczonej przez Magna Polonia.

Taktyka Emitel okazała się przeciwskuteczna – w dniu 28 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny oddalił bowiem prawomocnie roszczenie Emitel S.A. o zapłatę kar umownych. Z uzasadnienia wyroku jasno wynika, że stroną, która naruszyła zobowiązanie do zachowania poufności, był Emitel.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny:

„zgromadzona w aktach korespondencja e-mail nie pozostawia wątpliwości, że spółka Emitel naruszyła warunki umowy o poufności i przekazała (…) informację o negocjacjach w sprawie zakupu spółki Info – TV – Operator”).

Powyższe rozstrzygnięcie stanowi niewątpliwie pozytywny prognostyk przed rozstrzygnięciem „dużej” sprawy z powództwa Magna Polonia.

Sprawę prowadzili bezpośrednio wspólnicy BWHS: radca prawny Andrzej Springer, adwokat Mirosław Skrycki oraz adwokat Mirosława Żytkowska, ze wsparciem pozostałych członków zespołu Kancelarii.