13 października 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące tzw. prawa holdingowego. Nowelizacja ta ma szczególne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania grupy spółek, albowiem stwarza możliwość zarządzania nią jako jednym organizmem gospodarczym, mimo, że formalnie spółki grupy pozostają odrębnymi podmiotami prawnymi.

Dla powstania grupy holdingowej nie wystarczy „zwykły” stosunek dominacji między spółkami. Niezbędna jest:
✔ strategia w celu realizacji wspólnego interesu,
✔ podjęcie przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie) spółki zależnej uchwały o uczestnictwie w grupie holdingowej.

🔔 Więcej o nowelizacji w artykule “Prawo holdingowe – nowe narzędzie prawne do zarządzania grupą spółek”, autorstwa radcy prawnego Macieja Szwejdy z BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, który ukazał się w gazecie Rzeczpospolita.

https://www.rp.pl/biznes/art36480391-prawo-holdingowe-nowe-narzedzie-prawne-do-zarzadzania-grupa-spolek