Wprowadzenie tymczasowego wykonywania praw w spółkach handlowych jeszcze przed zakończeniem formalności spadkowych jest kolejnym krokiem do usprawnienia procesu sukcesji. Obecnie konieczność prowadzenia przez spadkobierców nierzadko długotrwałych procedur nabycia i podziału spadku oraz brak rozwiązań umożliwiających zarządzanie firmą w okresie przejściowym skutkują w praktyce podwyższonym ryzykiem po stronie samych spadkobierców, kontrahentów i pracowników – ocenia Patrycja Gorgoń-Wróbel, radca prawny w kancelarii BWHS.

Publikację do pobrania można znaleźć tutaj.