Brak poinformowania konsumenta o obniżce ceny i jej wcześniejszej wysokości w wymagany sposób, naraża przedsiębiorcę na:

  • karę pieniężną do wysokości 20 000 zł, nałożoną przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a w przypadku, gdy sprzedawca naruszy ten obowiązek trzy razy w ciągu 12 miesięcy – nawet do 40 000 zł,
  • karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nałożoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czy warto ryzykować? Na pewno nie!

Dyrektywa ma istotne znaczenie nie tylko z perspektywy szeroko rozumianego rynku e-commerce, ale także firm oferujących towary na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa czy prowadzących sklepy internetowe i stacjonarne.

6 października 2022 r. Sejm uchwalił ustawę implementującą do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę cyfrową oraz dyrektywę towarową, które z regulacjami zawartymi w dyrektywie Omnibus stanowią kluczowe narzędzie do ochrony konsumentów.

Na koniec września odbyło się natomiast w Sejmie I czytanie ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która implementuje do polskiego prawa unijną dyrektywę Omnibus.

Czasu na dostosowanie się do jej wymogów jest coraz mniej a przedsiębiorcy nie powinni z tym zwlekać.

Omnibusowe rewolucje przybliża Katarzyna Racka oraz Weronika Herbet-Homenda w tekście, który ukazał się na łamach portalu Pprawo.pl

Link do całego tekstu

https://www.prawo.pl/…/dyrektywa-omnibus-obnizki-cen…