Przedstawiamy majowy biuletyn podatkowy kancelarii BWHS, w którym piszemy m.in. o planowanych zmianach w przepisach podatkowych.

Plik PDF można znaleźć tutaj.