Rozszerzenie uprawnień pracowników, którzy sprawują opiekę nad członkami swojej rodziny, osobami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym czy potrzebują wolnego z powodu siły wyższej to efekt implementacji dyrektywy UE work-life balance.

Urlop opiekuńczy ma niewątpliwie dużo zalet, zwłaszcza w sezonie jesienno – zimowym, kiedy jeden z członków rodziny potrzebuje opieki podczas choroby 🍂

Dla pracodawców urlop opiekuńczy to niestety także ryzyko. Dlaczego?

Uwzględnienie wniosku następuje na podstawie oświadczenia pracownika.
Pracownik nie musi udowadniać, że rzeczywiście zachodzą poważne względy medyczne u osoby wymagającej opieki.
Stosujemy do niego odpowiednio przepisy odnoszące się do urlopów związanych z rodzicielstwem, które przyznają ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę czy choćby czynieniem przez pracodawcę przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

👉Co to oznacza w praktyce? Mirosława Żytkowska na łamach portalu prawo.pl komentuje „Oznacza to, że w przypadku, gdy pracownik spodziewa się wypowiedzenia mu umowy, na przykład w związku ze zbliżającym się końcem miesiąca i wcześniejszymi sygnałami od pracodawcy, że nie jest zadowolony z jego pracy, to złożenie wniosku o udzielenie mu urlopu opiekuńczego, choćby w wymiarze 1 dnia, może skutecznie odwlec w czasie złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy.”

Kliknij, aby przeczytać artykuł