Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że członek zawiązanego „konsorcjum” ma legitymację procesową (czynną) do dochodzenia roszczeń od inwestora.

Wysokość roszczenia jest niebagatelna dla masy upadłości, przekracza bowiem 20.000.000 zł.

Sąd potwierdził, że w każdej sprawie, gdzie mamy do czynienia z „konsorcjum”, należy badać w sposób szczegółowy zarówno umowy pomiędzy konsorcjantami, jak również wszystkie pozostałe umowy wzajemne, w tym umowę z zamawiającym.🤝

Sprawę naszego klienta, Syndyka Masy Upadłości budowlanej spółki akcyjnej, z ramienia działu procesowego BWHS prowadzi adwokat Robert Zbytniewski i adwokat Kamil Musiał.

Gratulujemy!