Szanowni Państwo,

Kurator Obligatariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji (EUCO) informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy w Legnicy V Wydział Gospodarczy w toku prowadzonego sanacyjnego EUCO dokonał obwieszczenia o wydaniu postanowienia o zatwierdzeniu spisu wierzytelności w zakresie nieobjętym rozpoznanymi sprzeciwami.

Wierzytelność obligatariuszy (wszystkich łącznie) została ujęta w kwocie 19.351.225,13 zł.

Na uznaną wierzytelność obligatariuszy składają się: 1) należność główna w kwocie: 17.207.560,00 zł, 2) odsetki w kwocie: 2.143.665,13 zł.

Siła głosu kuratora na zgromadzeniu wierzycieli będzie obliczana wedle stosownych przepisów prawa restrukturyzacyjnego od kwoty 16.864.528,28 zł.