Jest nam miło poinformować, że radca prawny Katarzyna Racka dołączyła do grona wspólników zarządzających w BWHS. Jest to wyraz uznania dla zaangażowania i wkładu w rozwój kancelarii.

Katarzyna specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji oraz w sprawach z obszaru ochrony konsumentów. Doradza klientom z branż: telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, leasingowej oraz lotniczej. Wspiera klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przed regulatorami rynku telewizyjnego (Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), telekomunikacyjnego (Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej) i energetycznego (Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki). Doradza w projektach związanych z pozyskiwaniem pomocy publicznej.

Przez dwanaście lat pracowała w UOKiK, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie podczas prowadzonych postępowań i przeszukań przedsiębiorców, również we współpracy z Komisją Europejską. W latach 2016 – 2018 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!