Ustawa adresowana jest m.in. do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym spółek osobowych prawa handlowego, a także stowarzyszeń oraz wspólnot mieszkaniowych. Zakresem obowiązania ustawy miałyby zostać objęte spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z koncepcją autora projektu przepisy miałyby ponadto dotyczyć działalności jednostek samorządu terytorialnego, związku tychże jednostek, spółek kapitałowych w organizacji, podmiotów w stanie likwidacji, a także przedsiębiorców niebędącymi osobami fizycznymi, z wyłączeniem Skarbu Państwa. (…)

Zapraszamy do lektury całej publikacji na stronie Dziennika Gazeta Prawna.