Podnoszenie poprzeczki w sztuce argumentacji – Turniej Debat Oksfordzkich

Dziękujemy Fundacja Court Watch Polska (Court Watch Poland Foundation) oraz Sunniva Szczepanowska-Lay za zaproszenie do udziału w poznańskich
i warszawskich eliminacjach Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno – Prawnej.

Turniej jest wyjątkowym wydarzeniem, promującym umiejętności, które są fundamentem naszej praktyki: precyzyjnej argumentacji, krytycznego myślenia
i efektywnej komunikacji. 🤝

Zachęcanie młodych ludzi do zaangażowania się w dyskusje na ważne tematy społeczne, które wpływają na nasze codzienne życie, jest potrzebne dla rozwoju świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

W rolę jurorów wcieliła się Anna Pietrzak oraz Maciej Szwejda z BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.

Cieszymy się, że możemy być częścią tego inspirującego wydarzenia.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Fundacji.