Browar Gontyniec S.A. reprezentowany przez Kancelarię BWHS zawarł korzystną ugodę pozasądową z Żabka Polska Sp. z o.o. oraz Van Pur Sp. z o.o.

Spór pomiędzy Browarem Gontyniec S.A., a Żabką Polska Sp. z o.o. oraz Van Pur Sp. z o.o. (działająca w tamtym czasie pod firmą Browary Regionalne Łomża Sp. z o.o.) rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku od wpisu na profilu Browaru Czarnków na Facebooku. Zdjęcie zamieszczone na profilu przedstawiało piwo marki Noteckie z Browaru Czarnków oraz konkurencyjne piwo sprzedawane w sklepach Żabka, piwo Wyborne marki Łomża. Łudząco podobne etykiety oraz kształt butelek stał się podstawą sporu, który trwał przez ostatnie kilka miesięcy.

W wyniku prowadzonych przez Kancelarię BWHS czynności w dniu 15 kwietnia 2013 r. doszło do zawarcia korzystnej dla Browaru Gontyniec ugody pozasądowej z Van Pur Sp. z o.o., na podstawie której ww. spółka zobowiązała się do zaprzestania produkcji, sprzedaż, oferowania i wprowadzania do obrotu piwa Wybornego oznaczonego jako „piwko jasne” oraz „piwo mocne” oznaczonego etykietami, których wzór graficzny przedstawiony został jako załącznik do raportu bieżącego Browaru Gontyniec nr 01/2013 z dnia 03 stycznia 2013 r. Następnie w dniu 24 kwietnia 2013 r. doszło do zawarcia korzystnej ugody pozasądowej z Żabka Polska Sp. z o.o., na mocy której ww. spółka zobowiązała się do nie zamawiania produkcji oraz nie oferowania piwa Wybornego oznaczonego etykietami wyżej opisanymi.

Zawarcie ugód pozasądowych doprowadziło do zakończenia trwającego sporu sądowego pomiędzy Browarem Gontyniec S.A. oraz Żabka Polska Sp. z o.o. i Van Pur Sp. z o.o. dotyczącego piwa Wybornego.

Plik PDF do pobrania można znaleźć tutaj.