Kancelaria BWHS reprezentowała firmę budowlaną w postępowaniu odwoławczym dotyczącym przetargu ogłoszonego przez gminę. Przedmiotem przetargu była budowa budynku szkolno-przedszkolnego w formule zaprojektuj i wybuduj. Dla zamawiającego istotnym było to, aby wybrany przez niego wykonawca posiadał doświadczenie w budowie właśnie tego typu budynku oświatowego (szkoły lub przedszkola), co określił jednoznacznie w SIWZ w okrągłym nawiasie, co jak się później okazało stanowiło clue całej sprawy. Nasz klient wykazał odpowiednie doświadczenie zgodne z SIWZ i wygrał przetarg.

Konkurencyjna firma wniosła odwołanie do KIO argumentując, że posiada najkorzystniejszą cenę za wykonanie prac oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem. De facto wśród podanych przez Odwołującego projektów referencyjnych tylko jeden spełniał wymogi SIWZ (wymagane były dwa). Pozostałe projekty dotyczyły hal sportowych, ale konkurent zinterpretował je jako placówki oświatowe i przedstawił je zamawiającemu jako wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia.

W uzasadnieniu wyroku KIO wskazała, że zapis w SIWZ jest jednoznaczny – warunek dotyczył budowy szkoły lub przedszkola (a nie części takiego budynku np. w postaci hali sportowej). Jak wskazała KIO, SIWZ określał w nawiasie okrągłym wprost rodzaje budynków oświatowych (szkoła lub przedszkole), którymi należało się wykazać, aby spełnić wymóg w zakresie zdolności technicznej, tj. oczekiwanego doświadczenia. Wedle Odwołującego określenie w nawiasie stanowiło jedynie przykłady robót i nie stanowiło katalogu zamkniętego. Izba zwróciła jednak uwagę, iż zamawiający nie wpisał w nawiasie określenia “na przykład” lub “takich jak”, co w tym ujęciu oznaczałoby pewną dowolność w interpretacji zamówienia przez składających oferty.

W efekcie KIO przychyliła się do argumentacji wskazanej przez BWHS na rozprawie, iż podstawową funkcją nawiasu w języku polskim jest funkcja objaśniająca i w konsekwencji uznała, powołując się na wykładnię Słownika Języka Polskiego PWN, iż katalog zawarty w wymogu wskazanym przez zamawiającego w nawiasie okrągłym ma charakter zamknięty, a zatem wykonawcy powinni byli wykazać się co najmniej dwiema referencjami w zakresie budowy szkoły lub przedszkola.

W powyższej sprawie z ramienia Kancelarii BWHS klienta reprezentowali – adwokat Maciej Wałejko oraz radca prawny Patrycja Gorgoń-Wróbel.